Индивидуално обучение по английски език

Нива на обучение които предлагаме

Elementary | Pre-intermediate | Intermediate | Upper-intermediate | Advanced

Elementary
Курсистът придобива умения да разбира и да предоставя основна информация на следните теми: лична информация; семейство и приятели; професии; навици; дейности, свързани с ежедневието; предпочитания; храна; облекло; здраве; чувства; посоки. Борави с около 1 500 английски думи и изрази и се запознава с основни граматически конструкции. Може да попълва формуляри с базова лична информация и да съставя кратко неофициално писмо.

Обхваща нива А1 и А2 от европейската езикова рамка.

Pre-intermediate
Курсистът разбира и взима участие в ежедневни разговори на по- разнообразни теми, както и изразява по-прецизно чувства и мнения. Борави с около 3 000-3 300 думи и се запознава по-обстойно с английската граматика. Може да състави молба, описателно съчинение, разказ, както и по-обширно неофициално писмо.

Достига до средата на ниво В1 от европейската езикова рамка.

Intermediate
Курсистът разбира и участва в разговори свързани с ежедневието, изразява мнение по по-абстрактни теми. Борави с около 5 000 думи. Може да провежда телефонни разговори, да съставя неофициални, официални и бизнес писма. Започва да разграничава разговорен от книжовен език.

Преминава през ниво В1 и обхваща малко от ниво В2 от европейската езикова рамка.

 • New English File

  New English File e система за обучение по общ английски език предназначена за студенти и възрастни. Покрива всички нива на обучение, които предлагаме. Идеална отправна точка за всички които желаят да научат езика!
 • Business One:One

  Системата Business One:One на Oxford е за обучение по бизнес английски. Покрива специфични области от професионалното общуване, обмен на информация и преговори с партньори. Подходяща е за професионалисти и хора които се нуждаят от английски в своята служебна дейност!
 • IELTS

  New Insight into IELTS е учебна система за подготовка за изпита по IELTS. Съдържа ценна информация и съвети за изпита и ви дава необходимата подготовка за постигане на максимален резултат на изпита.
 • FCE Result/ CAE Result

  FCE Result и CAE Result са учебници, създадени специално за изпитите за придобиване на сертификат FCE/CAE на Cambridge. Покриват всички части от изпита, като предоставят възможност за отлична подготовка!
  0898 21 35 17

Upper-intermediate
Курсистът може свободно да разбира и да участва в разговор на широк кръг от теми, както и да изразява мнения и чувства ясно и прецизно. Борави с около 7 000 английски думи и изрази. Строго разграничава разговорен от книжовен език, може да изпълнява различни по стил и вид писмени задачи като: писма, есета, съчинения и доклади. Подходящо входно ниво за TOEFL iBT курсове или Cambridge FCE!

Обхваща ниво В2 и навлиза в ниво C1 от европейската езикова рамка.

Advanced
Курсистът достига ниво, при което комуникира свободно и изразява мотивирани позиции по практически неограничен кръг от теми. Нивото дава възможност курсистът допълнително да разшири и прецизира речниковия си запас, изостря неговата чувствителност към стилистични разлики между отделни лексикално-граматични конструкции. Курсистът може да създава сложни по структура, съдържание и изразни средства текстове като официални и неофициални писма, критични отзиви за книги или филми, доклади, статии. Нивото е ефективен инструмент за попълване на пропуски преди пристъпване към подготовка за сертификатни изпити. Подходящо входно ниво за TOEFL iBT и Cambridge CAE!

Обхваща ниво C1 от европейската езикова рамка.

Цени за учебен час(40 мин.):

 • Английски А1-B2: 15 лв.
 • Бизнес Английски/C1-C2: 17 лв.
 • IELTS, FCE/CAE, TOEFL: 17 лв.
 • Цените са валидни при предплащане на 10 уч. часа.
 • phone: 0898213517
 • email: info (at) urocite.eu

Езиков център Проспект © 2009-2016 | Контакти